Życzenia Pięknych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych mocą Krwi Chrystusa,

Jego miłością.

Błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa