opra­co­wa­ła Tere­sa Świ­der­ska.

Otwórz się  na  Boga  i  ludzi,  a  zamknij  się na  zło.
- Wznieś  się na wyży­ny  ducho­we,  i  nigdy  niko­go  nie  dołuj …

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.