Jed­no dobo­we Jery­cho Różań­co­we w Koście­le Św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wię­cej zdjęć w lin­ku »>Jed­no dobo­we Jery­cho Różań­co­we w Koście­le Św. Kata­rzy­ny Al.«