23 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Bar­to­szy­cach w para­fii w. Jana Ewan­ge­li­sty.

czy­taj wię­cej …