W dniu 7 lip­ca 2019 r.
Odpust 
 ku czci Prze­naj­droż­szej  Krwi Chry­stu­sa w Bisz­tyn­ku

Pro­gram odpu­stu
Prze­naj­droż­szej  Krwi Chry­stu­sa
:

  945  —  aga­pa w sali nr  Domu Para­fial­ne­go

1000 — ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

1200 — Msza św.

1420  — aga­pa w sali nr 16 Domu Para­fial­ne­go