Zacznij­my ten rok for­ma­cyj­ny z otwar­tym ser­cem na Boga i ludzi.
Twórz­my zgod­ną Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa.