OD WRZEŚNIA 2020 ROKU BUDOWA SANKTUARIUM Z NOWYM KUSTOSZEM KS. BOGUSŁAWEM WITKOWSKIM CPPS

PIERWSZE PRACE  W SANKTUARIUM KRWI CHRYSTUSA
naj­pierw porząd­ki na zewnątrz 09.09.2020

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

PIERWSZE PRACE WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.