ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH. 
ZAPRASZAJMY SIĘ NAWZAJEM I WSPÓLNIE SIĘ SPOTKAJMY,
ABY SIĘ CIESZYĆ, RADOWAĆ I ŚWIĘTOWAĆ!!!

Rada Krajowa WKC kontakt w sprawach organizacyjnych: e-mail: wkc@odkupieni.pl

 

AMDG !