13–15.09.2024 — Sku­pie­nie w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.