Kiedy:
8 Czerwiec 2018@18:00 – 10 Czerwiec 2018@10:00
2018-06-08T18:00:00+02:00
2018-06-10T10:00:00+02:00
Skupienie w Swarzewie

08–10.06.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swa­rze­wo

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00

zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00