Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
15 Czerwiec 2018@18:00 – 17 Czerwiec 2018@10:00
2018-06-15T18:00:00+02:00
2018-06-17T10:00:00+02:00
Gdzie:
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ Częstochowa | Polska

15–17.06. 2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych
roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00
zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok. godz. 10:00

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca))