Kiedy:
26 sierpień 2023@18:00 – 30 sierpień 2023@10:00
2023-08-26T18:00:00+02:00
2023-08-30T10:00:00+02:00
Gdzie:
Częstochowa DŚK
ul. Mąkoszy 1

27 – 30.07.2023 r. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne odbę­dą się wspól­ne dla świec­kich Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa i Przy­ja­ciół Krwi Chry­stu­sa, będą pro­wa­dzo­ne  przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS), Adoratorki(ASC) i Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa (MSC).