25–28.07.2024 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich (WKC) w Domu Misyj­nym w Łabuńkach