Kiedy:
1 Październik 2016@08:00 – 18:00
2016-10-01T08:00:00+02:00
2016-10-01T18:00:00+02:00
Spotkanie Rady Krajowej z Radami Podregionu WKC w Ożarowie Maz.

Plan spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nu WKC 

01.10.2016 r.

8.00 Jutrz­nia w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

9.00 Śnia­da­nie i kawa

9.45 I spo­tka­nie robo­cze

11.00 Prze­rwa

11.30 II spo­tka­nie robo­cze

13.30 Obiad

15.00 Msza św.

16.00 Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne (rekre­acja)