04.06.2023 r. — Odpust w Łabuń­kach — Uro­czy­stość Trój­cy Przenajświętszej.