Kiedy:
24 marzec 2023@18:00 – 26 marzec 2023@10:00
2023-03-24T18:00:00+01:00
2023-03-26T10:00:00+02:00
Gdzie:
Częstochowa DŚK
ul. Mąkoszy 1

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE — DOTYK KRWI, Dom św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie, ul. Mąko­szy 1, kon­takt do ks. Mariu­sza 797 002 334

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA ZAPRASZAJĄ na WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE — DOTYK KRWI
24–26 marca

Pią­tek 24.03.2023
18.00 — Msza Św.
19.00 — Kolacja
20.00 — Kon­fe­ren­cja wstępna
— Dro­ga Krzyżowa
— Apel Jasnogórski

Sobo­ta 25.03.2023
7.00 — Pobudka
7.30 — Jutrznia
8.00 — Śniadanie
9.00 — Konferencja
10.15 — Adoracja
12.00 — Msza Święta
13.00 — Obiad
15.00 — Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego
15.30 — Konferencja
17.30 — Nieszpory
18.30 — Kolacja
20.00 — Ado­ra­cja Krzyża
‑Apel Jasnogórski

Nie­dzie­la 26.03.2023
7.30 — Pobudka
8.00 — Msza Św.
9.00 — Śniadanie
10.00 — Kawa

Sku­pie­nie Wiel­ko­post­ne poprowadzi
ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS

koszt 200 zł