9 X. 2022  — Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go — Sku­pie­nie jednodniowe.