Sku­pie­nie w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Ożarowie