Wła­śnie dzi­siaj ode­bra­łem już z dru­kar­ni Zeszyt For­ma­cyj­ny nr 2/16, 130 stron, odpo­wied­nio duża czcion­ka i mar­gi­nes. Wysy­łam do wia­do­mo­ści okład­kę i spis tre­ści, oraz przy­po­mi­nam, ze na Jasnej Górze pod­czas noc­ne­go czu­wa­nia 10/11.12.2016 roku w sali Kor­dec­kie­go będzie on dostęp­ny. Ofia­ra za jeden egzem­plarz: 7 zł.
dsc01248  dsc01249a

Pozdra­wiam z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps