Rady” razem z Duchem Świę­tym pra­co­wa­ły nad pro­gra­mem Noc­ne­go Czu­wa­nia na Jasnej Górze, zeszy­tem for­ma­cyj­nym i inny­mi Wspól­no­to­wy­mi spra­wa­mi, któ­re wyma­ga­ją uwa­gi i dopra­co­wa­nia.

8.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z Jutrznią
dscn2729a
dscn2731 dscn27329.00 śniadanie kawa
dscn2743
dscn2737
dscn2738Spotkania robocze
dscn2781
dscn2775 dscn2774
dscn2782 dscn2781 dscn2780 dscn2776 dscn2785dscn2778
Troszkę imieninowo z naszymi Tereskami
dscn2741
dscn2748 dscn2755 dscn2750 dscn2757 dscn2753
18:00 — Eucharystia   dscn2798
dscn2803 dscn2804
Cała Polska w kuchni
dscn2810 dscn2808  dscn2807 dscn2812
Różaniec ulicami Ożarowa
dscn2813
dscn2816
Zakończenie — Apel Jasnogórski
dscn2827a
dscn2822
dscn2828