Po prawej stronie »Strony Kanału YouTube CPPS i WKC »NA ŻYWO — Sanktuarium Krwi Chrystusa«
Transmisje Mszy Świętej
Dni powszednie g. 17:00
Niedziele g. 9:00   11:00   18:00

Proś­ba o UDOSTĘNIANIE aby wię­cej i wię­cej osób pozna­ło Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie