Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
21 Wrzesień 2018 – 23 Wrzesień 2018 całodniowy
2018-09-21T00:00:00+02:00
2018-09-24T00:00:00+02:00
Gdzie:
42-221 Częstochowa,, DŚW
świętego Kaspra del Bufalo
42-221 Częstochowa
Polska

21–23.09.2018 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)

Roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18:00
Zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem ok godz.10:00