Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
11 Wrzesień 2020@18:00 – 13 Wrzesień 2020@10:00
2020-09-11T18:00:00+02:00
2020-09-13T10:00:00+02:00
Gdzie:
Częstochowa DŚW

11–13.09.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa

Dom św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa