Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
9 Listopad 2018@18:00 – 11 Listopad 2018@10:00
2018-11-09T18:00:00+01:00
2018-11-11T10:00:00+01:00
Gdzie:
Częstochowa
Edwarda Mąkoszy
Częstochowa
Polska

09–11.11.2018 - reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

Roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18;00
Zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem o godz. ok.10:00