Kiedy:
14 Czerwiec 2019@18:00 – 15 Czerwiec 2019@10:00
2019-06-14T18:00:00+02:00
2019-06-15T10:00:00+02:00
Gdzie:
Częstochowa
ul. św. Kaspra del Bufalo

14–16.06. 2019 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)