Budo­wa­nie miło­ści we Wspól­no­cie na fun­da­men­tach mocy Krwi Chry­stu­sa — opra­co­wa­ła Tere­sa Świ­der­ska

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.