Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

zachę­cam do poczy­ta­nia histo­rii św. Miko­ła­ja, poucza­ją­ce i inte­re­su­ją­ce opra­co­wa­nia fra­szek naszej Wan­dy oraz załą­czo­ne­go pli­ku — gdyż bar­dzo dożo osób nie wie jak moż­na było postą­pić w takim przy­pad­ku

 

> http://fraszki-ulotki.info/2017/12/prawdziwy-swiety-mikolaj.html [1]
> Pozdrawiam!