Homi­lię ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy (Bp pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej)
z odpu­stu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

dnia 3 grud­nia 2019 roku

Homi­lia odpu­sto­wa 03_12_2019 Oza­row Maz Bp Michal Jano­cha