Składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech przez wiarę i miłość Jezus rodzi się w naszych sercach, napełnia je pokojem i radością, niech darzy wszelkim dobrem, abyśmy byli dla siebie świadkami „błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga”.
R
adosnych, błogosławionych Świąt.

Życzy Wspólnota Krwi Chrystusa