Zadnie dla WKC

Kościół to Wspól­no­ta, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa to Kościół. Praw­dzi­wa Wspól­no­ta powsta­je przez Miłość,

Miłość to rela­cje. Zatroszcz­my się o nie.

Badaj­my!

Oceń­my!

Napraw­my!

Pogłęb­my!

Dzia­łaj­my!

(X.bw Swa­rze­wo 2015)