Odpust Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w Pozna­niu — Wzgó­rze Wichro­we. Dnia 1 lip­ca 2020 roku (śro­da)