Odpust św. Kaspra w Para­fii Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, w Gar­wo­li­nie odbył się 13.10.2019.  Homi­lię wygło­sił ks. Bogu­sław, CPPS: »KLIKNIJ TU«

Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Aga­pe

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.