Reko­lek­cje week­en­do­we 11–13.09.2020. Pro­wa­dził ks. Daniel Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go

Główny temat na rok formacyjny 2020/2021
RODZINA KRWI CHRYSTUSA

Temat for­ma­cyj­ny: UDZIAŁ W NASZYM CHARYZMACIE – ŚWIECCY WSPÓŁPRACOWNICY
autor­stwa ks. Woj­cie­cha Czer­na­to­wi­cza CPPS

Sło­wo Życia: „AŻ SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM RAZY”

 zobacz zdjęcia KLIKNIJ TU
F
oto Kasi KLIKNIJ TU