Zobacz wię­cej na zie­lo­no­gór­skiej wspól­no­to­wej stro­nie:

uro­czy­stość jubi­le­uszo­wa»>wkczielonagora.blogspot.com 

przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu»>wkczielonagora.blogspot.com