Zebra­nie Kra­jo­we WKC i reko­lek­cje kra­jo­we zosta­ły prze­ło­żo­ne na kwie­cień / maj za rok