Aktualności

Nowy rok formacyjny w WKC 2017/18 i nowe kadencje animatorów Podregionu i diecezji należących do Domu Misyjnego św. Fr. Ksawerego.

W dniach skupienia  w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. odbył się dzień Dni Skupienia dla animatorów diecezjalnych WKC oraz osób zainteresowanych. Tematem jego była „Tajemnica Paschalna” jako  pierwszy temat z Reguły Życia tematu wiodącego roku formacyjnego w naszej Wspólnocie.…
Czytaj dalej »
2016/2017 Osiem błogosławieństw

Podsumowanie 8 Błogosławieństw i Przesłania Fatimskiego

Konferencja wygłoszona r. przez ks. Bogusława Witkowskiego CPPS - Moderatora Krajowego WKC Dziękujemy Bogu za ten czas bezpośrednio przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Gościliśmy tym razem Radę Krajową, a właściwie Animatora Krajowego WKC Jarosława Wołodkiewicza. W konferencji wstępnej przypomniałem powołanie…
Czytaj dalej »
Aktualności

UWAGA! MAŁŻONKOWIE SAKRAMENTALNI ŻYJĄCY W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

Ogłaszamy, że prowadzimy stały nabór na rekolekcje dla małżonków sakramentalnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy pragną powrócić na drogę wypełniania sakramentalnej przysięgi małżeńskiej, złożonej Panu Bogu i Współmałżonkowi w dniu ślubu. Termin rekolekcji zostanie ustalony po zawiązaniu się grupy chętnych…
Czytaj dalej »
Podregion Ożarowski

Niedziela Misyjna w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku

W dniu 19 marca 2017 roku, na zaproszenie Wspólnoty Krwi Chrystusa w Białymstoku, w parafii Niepokalanego Serca Maryi odbyło się spotkanie i Niedziela Misyjna. Niedziela Misyjna miała na celu ożywienie wspólnoty w tej parafii. Na spotkanie przyjechał ks. Bogusław Witkowski CPPS z…
Czytaj dalej »
Aktualności

Spotkania Rady Krajowej WKC z Radami Podregionów oraz Komisji Regulaminowej

Ożarów Maz. r. Rozpoczęcie spotkań Adoracją Najświętszego Sakramentu Omówienie spraw dotyczących Wspólnoty w poszczególnych Podregionach, przygotowanie majowego odpustu itp. Eucharystia    Komisja regulaminowa: - Praca nad regulaminem  
Czytaj dalej »
Podregion Ożarowski

Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie

W dniach 03-05 lutego 2017 roku spotkaliśmy się na skupieniu animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie Mazowieckim. Temat formacyjny: Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Temat przedstawiła diecezja białostocka. Zwrócono szczególną uwagę na przebaczenie, jako jeden z warunków miłosierdzia.…
Czytaj dalej »
Aktualności

Opłatek Diecezji W-wa i W-wa Praga w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

Dziękujemy Bogu i szczególnie animatorom diecezjalnym z diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej za zorganizowanie tegorocznego opłatka i niedzieli ku czci Krwi Chrystusa w Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego z nadzwyczajnym gościem ks. Biskupem Józefem Zawitkowskim z Łowicza. Zaproszenie ks. Biskupa Józefa…
Czytaj dalej »
Podregion Ożarowski

Skupienie dla Animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie Maz.

W dniach 04 - 06 listopada 2016 roku uczestniczyliśmy w skupieniu animatorów Diecezjalnych i wszystkich chętnych, w centrum naszego podregionu w Ożarowie Mazowieckim. Słowem życia, były słowa "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni." Rozpoczęliśmy mszą św. gdzie podczas…
Czytaj dalej »