Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
15 Grudzień 2012@20:00 – 16 Grudzień 2012@03:30
2012-12-15T20:00:00+00:00
2012-12-16T03:30:00+00:00
Gdzie:
Jasna Góra
Częstochowa
Polska

21:00 – Apel

21.30 – roz­po­czę­cie czu­wa­nia – powi­ta­nie, infor­ma­cje o prze­bie­gu czuwania

22:15 – uwiel­bie­nie, świa­dec­two wia­ry – Młodzież

23:00 – 23:50 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa w rodzi­nie – Częstochowa
– Róża­niec maryj­ny cz. Rado­sna – Roz­wa­ża­nie i świa­dec­two o wie­rze w rodzinie.

23:50 przy­go­to­wa­nie do Eucharystii

00:00 Msza św.

01:15 – 02:10 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa wśród cier­pie­nia – Łabuńki

02:10 – 03:00 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa we wspól­no­cie – Różaniec
do Krwi Chry­stu­sa – roz­wa­ża­nia połą­czo­ne z prze­pra­sza­niem za grzechy
wspól­no­ty. („lita­nia pokut­na”) Ożarów

03:00 – 03:45 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa w wyj­ściu do innych –
„na uli­cy” – Swarzewo

03:45- Modli­twa na zakoń­cze­nie czu­wa­nia – zawie­rze­nie Maryi (dia­lo­go­wa­ne)
woła­nie o Ducha Świę­te­go i posłanie.
04:30 – zakoń­cze­nie czuwania

Rok Wia­ry 2012/2013