Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
13 Grudzień 2014@21:00 – 14 Grudzień 2014@04:30
2014-12-13T21:00:00+01:00
2014-12-14T04:30:00+01:00
Gdzie:
Jasna Góra - Częstochowa
Kontakt:
Wspólnota Krwi Chrystusa
Nocne czuwanie na Jasnej Górze 13/14 grudnia 2014 @ Jasna Góra - Częstochowa | Częstochowa | śląskie | Polska

Zapra­sza­my całą Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa oraz sym­pa­ty­ków na Czu­wa­nie Noce 13–14 grud­nia 2014 r. na Jasnej Górze.

Pro­gram:
21:00 – Apel Jasno­gór­ski
21:30 — Powi­ta­nie
21:45 — Kon­fe­ren­cja
22:15 — Dzięk­czy­nie­nie Bogu Ojcu
23:05 — Dzięk­czy­nie­nie Syno­wi Boże­mu
00:00 — Eucha­ry­stia
01:30 — Dzięk­czy­nie­nie Ducho­wi Świę­te­mu
02:30 — Uwiel­bie­nie
03:20 — Dzięk­czy­nie­nie Mat­ce Bożej
04:15 — Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie