Bar­dzo dobry doku­ment zro­bio­ny przez TV Trwam o gen­der. Wart roz­po­wszech­nie­nia.