9  Każdy Jest Wybrany Do Pełnienia Woli Bożej - Przeszkody I Zagrożenia (1)
9 Każ­dy Jest Wybra­ny Do Peł­nie­nia Woli Bożej — Prze­szko­dy I Zagro­że­nia (1)
9.-Kazdy-jest-wybrany-do-pelnienia-woli-Bozej-przeszkody-i-zagrozenia-1.doc
63.5 KiB
127 Downloads
Szcze­gó­ły…
8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW - WKC
8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW — WKC
8-BLOGOSLAWIENSTW-WKC.docx
113.7 KiB
327 Downloads
Szcze­gó­ły…