Reko­lek­cje zimo­we dla dzie­ci w Swa­rze­wie 22–26.01.2017

Reko­lek­cje zimo­we dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz 13–17.02.2017