Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
24 Marzec 2018@17:00 – 19:00
2018-03-24T17:00:00+01:00
2018-03-24T19:00:00+01:00
Gdzie:
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Sejmowa 4
Częstochowa
Polska
Kontakt:
504757229

Zapra­sza­my kobie­ty na spo­tka­nie przy Sło­wie Bożym. Chce­my odkry­wać swo­je pięk­no, przy­glą­da­jąc się biblij­nej posta­ci Rut.

Ter­min: 24 mar­ca 2018, godz. 17:00

Miej­sce: Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa
ul. Sej­mo­wa 4
Czę­sto­cho­wa

Kon­takt: 504757229

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events