Podregion Zamojski

Dni skupienia dla animatorów 05–07.09.2014

W Domu Ducha Świętego odbyło się pierwsze w nowym roku formacyjnym, spotkanie animatorów diecezjalnych podregionu zamojskiego. W roku 2014/2015 głównym tematem formacyjnym jest:  : „Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas krwią swoją odkupił”, a tematem września jest „Dziękczynienie za odkupienie…
Czytaj dalej »

Nowy rok formacyjny WKC — 2014/2015

Temat na wrzesień Łabuńki  „Dziękczynienie za odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie”             Rozpoczynamy nowy rok formacyjny w naszej Wspólnocie, który będzie naznaczony tematem: „Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas krwią swoją odkupił”. Moją propozycją modlitwy stałej na ten rok…
Czytaj dalej »

Modlitwa

OJCZE PRZEDWIECZNY. Ty znasz mnie lepiej niż ktokolwiek na tym świecie, lepiej niż ja sam siebie. Ty widzisz moje wady, grzechy i zranienia, ale także całe moje piękno: moje zalety, talenty i pragnienie miłości. Krew Twojego Syna spłynęła z krzyża na…
Czytaj dalej »