Temat: Apostolstwo pojednania przez Krew Chrystusa

Temat:  Apostolstwo  pojednania   przez Krew  Chrystusa   JAKI  APOSTOŁ,  TAKIE  JEGO  APOSTOLSTWO! Temat  ten  dzielę  na  trzy  zasadnicze  części:  1) apostolstwo, 2 ) pojednanie  i  3 )  pojednanie  przez Krew  Chrystusa. W pierwszej  części  należy  odpowiedzieć  na  pytanie: - Czy  jestem …
Czytaj dalej »

Temat: Wiara w moc Krwi Chrystusa w procesie pojednania

Wstęp: Ogólne wprowadzenie w temat. Umiejscowienie w kontekście tematu przewodniego: Pojednanie przez krew Chrystusa.      W naszej Rodzinie Krwi Chrystusa przeżywamy właśnie rok pojednania. My jako WKC, CPPS, ASC, MSC szczególnie upatrujemy owego pojednania w krwi naszego Pana.     Przebaczenie…
Czytaj dalej »

Temat 4 Pojednawcza moc sakramentów

Ks. B. Witkowski cpps  Swarzewo Pojednawcza moc sakramentów Cel człowieka? 1. Zintegrowanie na płaszczyźnie ludzkiej. To rozwój osobowości w sferze fizycznej i psychicznej(wychowanie). a. Wychowanie do bycia człowiekiem. „ Wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego,…
Czytaj dalej »

Temat 3 Przebaczanie i pojednanie uzdrowieniem mojego życia.

Przebaczanie i pojednanie uzdrowieniem mojego życia. I. Rozróżnienie pojęć: przebaczanie i pojednanie. II. Dlaczego przebaczać i komu przebaczać? „Pewien dobry, aczkolwiek słaby chrześcijanin spowiadał się, jak zwykle u swojego proboszcza. Jego spowiedzi przypominały zepsutą płytę: zawsze te same uchybienia, a…
Czytaj dalej »

Temat 2 Mój „święty bunt” w świetle wiary i pojednania.

Temat: Mój „święty bunt” w świetle wiary i pojednania. „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez chwilę - zemścij się! Jeśli chcesz być szczęśliwy zawsze - pojednaj się!”  Przemoc nigdy nie ustaje, gdy odpowiedzią na nią też jest przemoc. Ustaje tylko w…
Czytaj dalej »

Pojednanie przez Krew Chrystusa — 2013/2014

Temat 1 : Biblijne źródła pojednania 1. Praca z tekstami biblijnymi w grupach             Uczestnicy analizując teksty odnajdują czym jest pojednanie podając inne określenia tego słowa wypływające z sensu poniższych fragmentów np.: 2Kor 5, 17-21: pojednanie - nowe stworzenie, trwanie…
Czytaj dalej »