SEKRETARIAT KRAJOWY
WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

adres do korespondencji:
Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go
1905–850 Oża­rów Mazowiecki

Moderator Krajowy WKC

ks-boguslaw
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Dom Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  Oża­rów Mazo­wiec­ki ul. Zamoy­skie­go 19
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; tel. 22 722 12 57

Ani­ma­to­rzy krajowi:

Tere­sa  Świderska

  • War­sza­wa
  • teresa_swiderska@wp.pl

dscn2856a
Jaro­sław Wołodkiewicz

  • Olsz­ty­nek
  • jarow2@op.pl