SEKRETARIAT KRAJOWY
WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

adres do kore­spon­den­cji:
Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skie­go
1905–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Moderator Krajowy WKC

ks-boguslaw
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Dom Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  Oża­rów Mazo­wiec­ki ul. Zamoy­skie­go 19
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; tel. 22 722 12 57

Ani­ma­to­rzy kra­jo­wi:

Tere­sa  Świ­der­ska

  • War­sza­wa
  • teresa_swiderska@wp.pl

dscn2856a
Jaro­sław Wołod­kie­wicz

  • Olsz­ty­nek
  • jarow2@op.pl