spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. roz­po­czę­cie 8.00 Jutrz­nią w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js