Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
24 Maj 2015@09:00 – 15:30
2015-05-24T09:00:00+02:00
2015-05-24T15:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo
42-200 Częstochowa
Polska

Zjed­no­cze­ni w Duchu, zjed­no­cze­ni z Nim… to temat odpu­stu majo­we­go przy­pa­da­ją­ce­go w roku jubi­le­uszu 200-lecia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Ser­decz­nie zapra­sza­my 24 maja 2015 r.

Program:

  • 9.00 – Dro­ga Krwi Chrystusa
  • 10.00 – 10.45 – Pro­gram muzycz­ny z oka­zji 200-lecia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
  • 11.00 Msza św.
  • 12.30 – 13.30 – czas dla wspól­no­ty – poczę­stu­nek przy straganach
  • 13.30 – Quiz – „Życie św. Kaspra i św. Marii de Mattias”
  • 14.00 – Miste­rium o św. Kasprze
  • 15.00 – Nabo­żeń­stwo Majowe

Zapra­sza­my na odpust do nasze­go Sank­tu­arium Krwi Chrystusa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events