Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
12 Grudzień 2014@18:00 – 14 Grudzień 2014@10:00
2014-12-12T18:00:00+01:00
2014-12-14T10:00:00+01:00
Gdzie:
Dom św. Kaspra
Edwarda Mąkoszy 1
Częstochowa
Polska
Koszty:
80 zł
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS

Bóg pra­gnie odpo­wia­dać.
Na co? 
na Two­je naj­skryt­sze pyta­nia,
naj­głeb­sze pra­gnie­nia,
naj­trud­niej­sze dyle­ma­ty.

Co zro­bić, aby usły­szeć odpo­wiedź?
Dać Bogu czas, w któ­rym będzie mówił i SŁUCHAĆ. 🙂

Dla kogo te reko­lek­cje?
Dla tych, któ­rzy pyta­ją. 
Dla tych, któ­rzy szukaja.
Dla tych, któ­rzy znaj­du­ją czas.
Dla tych, któ­rzy kocha­ją Krew Chry­stu­sa i chcą głę­biej i moc­niej dostrzec jej dzia­ła­nie w swo­im życiu.
Dla Cie­bie – bo jesteś odku­pio­ny dro­go­cen­ną Krwią!


Ter­min: 12–14.12.2014 r.

Miej­sce:
Dom św. Kaspra w Częstochowie
ul. Mąko­szy 1
Koszt: 80 zł.

PRZYJDŹ PO ODPOWIEDŹ!

Zapisz się na reko­lek­cje weekendowe

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events