Zapra­szam wszyst­kich na Mszę Świę­tą Pry­mi­cyj­ną Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa z Chor­wa­cji, ks. Stje­pa­na Horva­ta, któ­ra odbę­dzie się w Domu Misyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Maz. w dniu 04.12.2015 o godz. 18.30.

Po Mszy Świę­tej wspól­na Aga­pa. 

Zapra­sza­my!

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js