Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
8 Kwiecień 2017@18:30 – 19:30
2017-04-08T18:30:00+02:00
2017-04-08T19:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Prze­po­czwa­rze­nie” — cykl spo­tkań na Wiel­ki Post

  • Temat: Miłość do sie­bie i bliź­nich — dr Ewa Nie­ro­ba, psy­cho­log
  • Ter­min: 8 kwiet­nia, godz. 18.30
  • Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events